Alarmopvolging | Overige Dienstverlening Contact  
 
Vacatures Beveiliging Rotterdam

Winkel surveillance


Diefstal uit winkels neemt helaas nog steeds toe. Winkeliers krijgen te maken met een steeds groter wordende derving.
Niet alleen diefstal uit winkels, maar ook groepen jeugd die rondhangen op winkelcentra en een gevoel van onrust creëren bij het winkelende publiek zijn vaak een probleem.
De ervaringen van Protect Eye Nederland B.V. op dit gebied zijn dat er van de aanwezigheid van een winkelsurveillant/ beveiliger in uniform een grote preventieve werking uitgaat.

Bij het winkelende publiek wordt een gevoel van veiligheid gecreëerd terwijl het winkelpersoneel op een normale manier zijn/haar werk kan doen en weet dat er iemand is die toezicht houdt op de winkel en haar omgeving.
Daarnaast is de winkelsurveillant ook een assistent bij het beteugelen van calamiteiten, denk bijvoorbeeld aan een klant die een snijwond oploopt door een gebroken fles of iets dergelijks. De winkelsurveillant is geoefend in het afhandelen van dergelijke zaken en kan dat snel helpen oplossen.In winkelcentra is het nogal eens het geval dat er behoefte is aan toezicht en beveiliging maar dat winkeliers dat individueel niet kunnen opbrengen.
Vaak is het dan wel mogelijk dat vanuit de collectiviteit (winkeliersvereniging) wel budget op te brengen is en dat er een winkelsurveillant/ beveiliger voor het gehele object ingehuurd wordt waardoor iedere winkelier het stukje aandacht krijgt waar hij/zij recht op heeft. 

Zogenaamde "loopdiensten"

 

Andere activiteiten die de winkelsurveillanten van Vacatures Beveiliging Group kunnen uitvoeren zijn:

• Tassencontrole/visitatie
• Kassacontrole
• Toegangsontzeggingen regelen
• Aanhoudingen verrichten
• Cameratoezicht uitvoeren